Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Föräldrar ger bra betyg till Falkenbergs förskolor och dagbarnvårdare

De första resultaten från föräldraenkäten för barn i förskola och dagbarnomsorg är nu klara och det visar sig att föräldrar i överlag är väldigt nöjda med sina barns förskola/dagbarnvårdare.

Föräldrar uppger att både deras barn och de själva är trygga med verksamheten. De tycker också att personalens bemötande är mycket gott. Fler än 9 av 10 svarar att de skulle rekommendera förskolan eller dagbarnhemmet till någon annan.

För förskolorna gäller det nu att fokusera på de utvecklingsområden som föräldrar lyfter i enkäten. Tydligare information om modersmålsstöd ett område som lyfts fram. Förskolan kan också bli ännu bättre på att förmedla och synliggöra det arbetet som bedrivs i vardagen kring matematik och naturvetenskap.

Barn- och utbildningsförvaltningen sänder ett stort tack till alla föräldrar som tagit sig tid till att svara. Resultatet ger både den politiska nämnden och förvaltningsledingen underlag att arbeta vidare med. Men framförallt får förskolorna viktig information som de kan använda i sitt lokala kvalitetsarbete. Alla resultat och öppna svar kommer att gås igenom av personalen på den förskolan som berörs för att se vilka områden föräldrar är nöjda med och vad som kan förbättras.

Sidan uppdaterad: 2013-06-03