Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Bättre resultat i nationella prov

Falkenbergselevernas resultat i svenska och engelska har förbättrats i de nationella proven för niondeklassare.

Det visar den nya rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, under rubriken Öppna jämförelser. Där finns statistik över hur Sveriges grundskoleelever i 5:an, 8:an och 9:an klarar skolan och hur de upplever skolan, bland annat på hur motiverade de blir att studera.

Falkenberg jämför sig med några kommuner av motsvarande storlek och liknande förhållanden i övrigt och står sig då ganska bra. Jämförelsekommunerna är Borlänge, Motala, Katrineholm och Alingsås. I rankingen som gäller andelen elever som nått målen i alla ämnen finns Falkenberg, med andelen 75 procent, på en tredje plats av fem och i jämförelsen på nationella prov ligger Falkenberg som nummer ett i antalet godkända i svenska och engelska. I matematik hamnar Falkenberg på plats två av fem i kommungruppen.

- Vi har arbete kvar att göra för att nå vårt mål – Alla ska lyckas! Men samtidigt visar de senaste två årens resultat på nationella prov i årskurs 9 att vi är god väg och har en hög andel godkända i svenska och engelska – i matematik har vi, liksom övriga skolsverige, mer jobb att göra! Säger Arja Holmstedt-Svensson.

I övrigt kan konstateras att ingen av de halländska kommunerna hamnar bland de 20 bästa i en rikstäckande rangordning. Flickor lyckas generellt betydligt bättre än pojkar i skolan.

Rapporten visar också på vilka resurser som kommunerna satsar på skolan. Falkenbergs kostnader ligger ganska lågt medan man har en hög andel högskoleutbildade lärare. Rapporten innehåller också en internationell jämförelse som visar att svensk skola halkar neråt.

Sidan uppdaterad: 2013-04-15