Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

F d Tallgläntan kan bli förskola

Den äldsta byggnaden vid Tallgläntans äldreboende kan få nytt liv som förskola. Kommunledningen ger klartecken till att en förstudie görs av ombyggnadsprojektet.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att det finns behov av en förskola i byggnaden som ligger centralt vid Halmstadsvägen. 5 – 6 avdelningar med upp till 100 barn kan få plats. En tänkt verksamhet är en nattöppen avdelning som i så fall flyttas från Boken.

Vad det skulle kosta att bygga om det gamla q-märkta huset från äldreboende till förskola – det är det som förstudien bland annat ska ge svar på. I kommunstyrelsens arbetsutskott fördes också tanken på en försäljning av byggnaden fram. Det ska utredas parallellt.

Sidan uppdaterad: 2013-04-02