Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

RUM

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater.


Vad gör RUM?

- RUM anordnar kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat för våra medlemmar.
- RUM ser som sin uppgift att förmedla kontakter mellan musikintresserade både inom landet och utomlands.
- RUM påverkar myndigheter i frågor som rör musikintresserade ungdomar.
- RUM ger sina medlemmar råd i musikaliska, organisatoriska och ekonomiska frågor och arbetar för att hjälpa och stödja enskilda gruppers utbildning och utveckling.

Som medlem i RUM får du:

- ett sammanhang där du kan träffa andra musikintresserade
- möjlighet att åka på våra kurser, workshops och festivaler
- tidningen RUM’ba hem i brevlådan
- rabatter på våra kurser
- den förening du tillhör får också möjlighet att synas här på vår hemsida

Hur är RUM organiserat?

RUM är en ideell organisation med en förbundsstyrelse och landet är indelat i 25 olika distrikt där varje distrikt har en egen styrelse.

RUM har ca 40 000 medlemmar som finns i 400 lokalföreningar över hela landet. En förening kan vara allt från medlemmarna i en liten ensemble, kör, orkester, dansgrupp eller annan grupp med musikanknytning - till en stor elevförening vid en musik- eller kulturskola.

Det kostar inget att vara medlem. Varje medlem måste bekräftas med en underskrift varje läsår. Alla medlemmar får hem en tidning som heter ”Rum´ba” fyra gånger om året.

Sidan uppdaterad: 2016-03-22