Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Avgifter

Instrument/Sång/Teater/Bild/Dans/Foto

Ämneskurs - Terminsavgift 550:-/ämne

Instrumenthyra Terminsavgift 100:-

Du måste ha tillgång till ett eget instrument att öva på hemma. Kulturskolan hyr ut blås- och stråkinstrument under första läsåret. Stråkinstrument i mindre storlek hyrs så länge behov finns. Kostnader för spelbok tillkommer.


Grundkurs

Grundkurs i musik, 8år (åk 2) Terminsavgift 200:-


Övrigt

Körsång är avgiftsfritt

Orkester/Ensemble är avgiftsfritt

Musikteori är avgiftsfritt

Musikproduktion är avgiftsfri (för elever som har annan ämneskurs)

Sidan uppdaterad: 2017-02-02