Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Att vara elev

Du får lektion i grupp och/eller enskilt. Som elev kan du komma att medverka i olika elevkonserter/uppträden. Du kan även få möjlighet att medverka när Kulturskolan arrangerar vårmusik, soaréer, samt en stor föreställning som vi har varje år i Falkhallen.

För att spela mer än ett instrument ska du gå i skolår 6 elleer högre. Innan detta är möjligt ska undervisande lärare tillfrågas. Undantag vad gäller elevens ålder görs sparsamt. Deltagande i ensemble räknas inte som att eleven spelar två instrument. Det är fullt möjligt att oavsett ålder delta i dans eller drama och även spela ett instrument.

Kulturskolan har en elevförening som arbetar tillsammans med RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) där elever arbetar för att planera och delta i läger, temadagar och att visa upp Kulturskolan i Falkenberg.

Kulturskolan har en föräldraförening som anordnar konsertresor för dig som är elev. Föräldraföreningen hjälper även till vid en del framträdanden med t ex fikaservering.

Sidan uppdaterad: 2016-03-22