Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Anmälan​

Nyanmälan

Blankett via din skola
Samtliga elever i skolår 1 till 5 får en anmälningsblankett hemskickad på våren (vecka 13 eller 14) inför nästkommande läsår. Det finns också möjlighet för äldre elever att be om en blankett om man inte på annat sätt fått den. Kontakta Kulturskolan, eller ladda ner en blankett själv

Ladda ner blankett via självservice
Skriv ut blanketten och fyll i uppgifterna för hand.
Glöm inte underskrift av målsman.
Skicka den till Kulturskolan per post. (Ej via E-post)

Avanmälan

För dig som är elev på Kulturskolan kvarstår din plats till den dag du aktivt gör en avanmälan. Gör din avanmälan till Kulturskolans expedition och till din lärare.

Bestämmelser kring anmälan

  • Anmälan är bindande för hela läsåret om eleven inte har lämnat återbud innan höstterminens start.
  • Efter Kulturskolans tredje undervisningsvecka debiteras avgift enligt gällande taxa.
  • Syskonrabatt tillämpas, avgift erläggs för max två barn/familj.
  • Avgiften fördelas terminsvis och debiteras per post.
  • Terminsavgiften reduceras om eleven får mindre än 10 lektionstillfällen under höstterminen respektive 12 lektionstillfällen under vårterminen p g a att Kulturskolan tvingas ställa in undervisningen. (Elev garanteras 22 lektionstimmar per läsår vid full avgift)
  • Minskat antal lektioner p g a elevens frånvaro påverkar inte terminsavgiften.


Sidan uppdaterad: 2016-03-22