Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kulturskola

Falkenbergs Kulturskola har undervisning för barn och ungdomar i dans, musik, bild och teater. Om du bor i Falkenbergs kommun kan du ansöka om att gå hos oss.

Fritidsaktiviteter

Kulturskolan erbjuder ett samlat utbud av skapande aktiviteter på fritiden genom bild, dans, teater och musik.

Kulturgrundskola

Kulturskolan erbjuder kommunens samtliga elever, 7-9 år, att under en tvåårsperiod få undervisning i bild, dans, drama och rytmik. Denna verksamhet sker i samarbete med grundskolans personal.

Lärprocessen

Kulturskolan genomför tillsammans med grund- och gymnasieskolan olika tema- och projektarbeten för att förstärka ett kreativt och lustfyllt lärande i skolans samtliga ämnen.

Sidan uppdaterad: 2018-01-24