Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Tidigare Skapande skola projekt

Nedan kan du läsa mer om Skapande skola projekt från tidigare läsår.

Hur ser en tidsmaskin ut?

Ett av projektet i Falkenberg inom Skapande skola läsåret 2015-16 kallades för ”Hur ser en tidsmaskin ut?”. Målsättningen för workshopen var att eleverna skulle få möjligheten att bidra med idéer och tankar till utformaningen av tidsmaskinen i Rian. I projektet fick eleverna själva dokumentera tankar och idéer om tidsmaskinen. De fick även träna sig på att arbeta tredimensionell samt att tänka i för

Workshopledaren Lisa Burenius, som är konstnär och scenograf, beskriver projektet såhär:

Vi började med att titta på Rians yttreform och storlek. Vad är rimlig storlek? Är Rian 20 meter hög? Eller är den 4 meter hög? Vilken omkrets? Snabbt in och prata vidare om vad som utgör ett rum. Kan rum se ut på olika sätt? Finns det rum i skogen? I staden?

Vi visade bilder på tidigare workshops över abstrakta rumsbildningar. Vad betyder abstrakt? Något att jobba vidare med i skolan. Sedan en presentation av materialet.

Därefter var det bara att börja arbeta i mindre grupper. Någon klippte, någon höll formen på plats medan någon annan limmade.

Lite rast och efter 45 min började grupperna bli klara.

Varje grupp filmades i enskilt rum för en mer grundlig genomgång av hur de tänkt kring sin tidsmaskin. De som inte filmades byggde geometriska former av svarta blompinnar och gummiband.

Tismaskin Skapande skola

Dansworkshop med danspedagoger från UTMANA

Under våren 2016 fick Falkenberg besök av danspedagoger från UTMANA. Inom ramen för Skapande skola kom danspedagogerna till kommunen för att hålla i workshops kring hur kroppen blir en del av jämställdhetsarbetet. I dansworkshopsen fick eleverna öva på att ge och ta plats, leda och följa samt lära sig att förstå sina egna och andras kroppsliga gränser.

Fyra skolor i Falkenberg deltog i projektet och övervägande elever var mycket nöjda. Enligt utvärderingen lärde sig eleverna att ”Lyssna på andra”, ”Att man ser olika ut beroende på hur man mår, vad man vill…” och att ”Alla dansade likadant, att man inte hade olika ’roller’ som i pardans”.

LajvVerkstaden - Mysteriet på Vetenskapliga Akademin

En av de mest uppskattade aktiviteterna för Skapade skola projektet under läsår 2014-15 var LajvVerkstadens Mysteriet på Vetenskapliga Akademin. I ett seminarium med skolornas kulturombud som hölls januari 2014 blev det tydligt att man ville testa om estetiska processer kunde göra undervisningen i matte och No-ämnena mer inspirerande. I jakten på projekt som passade för detta föll valet på Lajvverkstaden. Lajv är ett levande rollspel, och en pedagogisk metod av lajv bygger på deltagande och kreativitet. Lajvet arbetade med NO-ämnena och bestod av en deckargåta och en mängd med experiment. Ett syfte för lajvet var att stärka elevernas lust och intresse för de naturvetenskapliga ämnena.

Projektet bestod av en heldag med lajv då eleverna var delaktiga med hela sin kropp och alla sinnen. Dagen började med att eleverna fick lära sig vad lajv är och avslutades sedan med genomförandet av lajvet och eftersnack. Inspirationen kom från Hogwarts i Harry Potter-filmerna men istället för att det handlade om magi handlade det om vetenskap.

Pedagogerna från LajvVerkstaden var uppmuntrande och trygga. De kunde genom inledande övningar med gruppen fördela roller och uppgifter på ett sätt som gjorde att varje elev fick en utmaning som passade just den eleven. Det kunde vara att hålla ihop spelet, att ta mer plats i gruppen, att klara ett experiment, att använda språket så det passade den karaktär man skulle gestalta. Många elever kunde enkelt ta sig utanför sin vanliga ram och sin trygghetszon. En undersökning visar att flera av eleverna har känt att lajvet hjälpt dem ”att ta plats” och ”att våga mer än vanligt”.

På morgonen var det en del som var skeptiska och trodde att det hela skulle bli fånigt. Efter lajvet berättade istället många elever att detta var det roligaste de någonsin gjort i skolan.

Utblick, inblick och insikt – ett internationellt framtidsprojekt i installationsform

Under våren 2015 deltog 50 elever årskurs F-5 från Årstadskolan i ett större projekt med tema framtiden. Genom en kreativ process tillsammans med en professionell konstnär fick eleverna ett internationellt utbyte. Eleverna har under projektets gång haft en kontakt med en romsk skola i Rumänien. Båda skolorna fick göra skisser och tankekartor kring temat framtidsdrömmar. De fick sedan ta del av varandras skisser och tolka och gestalta varandras skisser med hjälp av återvinningsmaterial i en rumslig installation på skolan. Arbetet i båda skolorna dokumenterades och presenterades sedan för varandra.

Genom projektet fick eleverna tid att reflektera och en utblick, samtidigt som de fick en inblick i sina egna kultur- och levnadssituation. Eleverna fick, genom att på ett kreativt sätt gestalta någon annans framtidsvisioner, kunskap om ett viktigt och aktuellt ämne i vår samtid. Teman som hållbar utveckling, barns lika värden och mänskliga rättigheter är bara fåtal viktiga och stora frågor som berördes under tiden.

Genom projektet fick eleverna även träffa en verksam konstnär och ta del av en konstnärlig process från idéstadiet till presentation, nygamla material och deras möjligheter.

Robot av återvunnet material
Sidan uppdaterad: 2016-12-15