Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skapande skola

Skapande skola är en nationell satsning på mer kultur i skolan genom att alla Sveriges elever (F-9) ges tillgång till professionell kultur som del av undervisningen.

Nytt arbetsätt fortsätter

Läsåret 2016-2017 arbetade Falkenbergs kommun med Skapande skola på ett nytt sätt. Vi kommer även läsåret 2017-2018 ha ett fast utbud för elever i årskurs  F-5. Detta utbud hittar ni i den blå länkrutan.

De äldre eleverna i årskurs 6-9 kommer i huvudsak att få ta del av projekt med fokus på integration och identitet. Dessa projekt kommer att anpassas och utformas i dialog med respektive skola.

Professionella kulturutövare bjuds in

Författare, konstnärer, skådespelare eller dansare kan bjudas in att arbeta tillsammans med lärare och elever under en längre eller kortare period. Syftet kan vara att fördjupa elevernas kunskap, erbjuda att annat perspektiv eller konkretisera undervisningen.

Statsbidrag från Statens kulturråd

Medel från satsningen Skapande skola söks hos Statens kulturråd som beslutar hur pengarna ska fördelas. Det är huvudmannen för skolan som söker bidraget och till ansökan ska det finnas en strategisk handlingsplan. Falkenbergs kommun får bidrag för Skapande skola och satsningar görs inom exempelvis dans, filmskapande, slöjd och författarbesök. För mer information se handlingsplan och program för innevarande år i länkspalten.

Sidan uppdaterad: 2018-03-20