Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kultur i förskola och skola ​

Estetik och kultur finns närvarande på många olika sätt i barn och elevers vardag och lärmiljö.

I Falkenbergs skolor arbetar vi för att alla barn och elever ska få en likvärdig möjlighet att utöva och uppleva estetiska uttrycksformer. Vi har kulturpedagoger som garanterar att elever i Falkenberg under grundskolan får komma i kontakt med de estetiska ämnen som finns inom kulturskolan. Vi har också en kulturgaranti som gör att vi kan erbjuda kommunens barn och elever ett rikt utbud av kulturupplevelser. För att förstärka kulturgarantin arrangeras en mängd olika aktiviteter och projekt inom ramen för Skapande skola.

Kulturpedagoger

Kulturpedagogerna är länken mellan Kulturskolans frivilliga verksamhet och skolan. De gör det möjligt för alla elever att få prova på Kulturskolans ämnen. Dessutom är de inspiratörer för lärare och kan erbjuda eleverna alternativa sätt att nå kunskap. Kulturpedagogerna arbetar med elever i grundskolans åk 1 och 2. Kulturpedagogerna består av en rytmik-, en drama-, en bild-, och en danspedagog. Deras arbete innebär att samtliga elever som slutar åk 2 har haft undervisning en termin i rytmik, bild, dans och drama.

Kulturgarantin

Utifrån stöd från Region Halland och avsatta centrala medel från barn- och utbildningsnämnden är det möjligt att erbjuda alla grundskoleelever i Falkenberg ett utbud av professionella kulturupplevelser.

Målet är att alla elever i skolår F-9 ska få:

  • Minst en dans- eller teaterföreställning per skolår
  • Minst en musikföreställning per skolår
  • Minst en visning av film per skolår

Dessutom erbjuds alla förskolebarn en scenkonstföreställning per år samt alla gymnasieelever en visning på biograf varje skolår.

Se föreställningsprogram i länkspalten.


Sidan uppdaterad: 2017-03-02