Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kriterier för karriärtjänst

Kriterier för att inneha en tjänst som förstelärare

  • är legitimerad − gäller från och med 1 januari 2014
  • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
  • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

Kriterier för att inneha en tjänst som särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning

  • är legitimerad − gäller från och med 1 januari 2014
  • har avlagt en examen på forskarnivå
  • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola undantas)
Sidan uppdaterad: 2013-09-03