Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Elever åker buss till skolan

Resor och inackordering

Bor du som studerar på gymnasiet minst sex kilometer från skolan kan du få ett resekort. Det finns också möjlighet att söka inackorderingstillägg eller resersättning om du inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken.

Resekortet

Resekortet är ett kombinerat buss- och tågkort med obegränsat antal resor med Hallandstrafikens bussar inom länet, samt på Västtrafiks linjer 732 och 777 till Kungsbacka. Resekortet gäller på västtågen till Horred och Krösatågen till Smålandsstenar samt på Öresundstågen mellan Kungsbacka och Båstad. Resekortet gäller för resor mellan klockan 04.00 till 22.00 på vardagar och lovdagar under terminen (gäller inte jul- och sommarlov).

För att få resekort ska avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolans adress var minst sex (6) km. Mätning av närmsta gång-/cykelväg sker i kommunens digitala kartprogram "Solen". Under tiden som du inte har kvitterat ut ditt resekort måste du själv bekosta dina resor till och från skolan. Den första skoldagen åker du gratis.

Resekort för elever på Falkenbergs gymnasieskola

Observera att du inte behöver ansöka om resekort när du är folkbokförd i Falkenbergs kommun och är elev på Falkenbergs gymnasieskola. Mer information hittar du genom länkspalten.

Elever från annan kommun ansöker om resekort i sin hemkommun.

Praktikkort

Elever som har minst sex (6) km till sin APL-plats har rätt att få ett praktikkort. OBS att praktikkortet endast gäller på buss. Handledaren fyller i en ansökan som lämnas in till ansvarig administrativ personal dit eleven sedan kan gå och hämta ut sitt kort.

Resekort för elever på annan gymnasieskola

Ansökan om resekort görs till elevens hemkommun.  Elever folkbokförda i Falkenbergs kommun ansöker om resekort via självservice alternativt skickar ansökan till Falkenbergs gymnasieskola. Ansökan ska vara oss tillhanda senast första augusti för att kunna garantera ett resekort från skolstart.

Elev på kommunal skola kvitterar ut sitt resekort på elevens skola under första skoldagen.

Elev på friskola kvitterar ut sitt resekort på Falkenbergs gymnasieskola innan skolstart.

Om du förlorat ditt resekort

Om du förlorat ditt resekort meddelar du resekortsansvarig som spärrar det. Kortet går nu inte att åka på, även om det vid senare tillfälle skulle komma tillrätta.

Resor till och från skolan under tiden du ej har något resekort får du själv bekosta tills du fått ett nytt.

För att få ut ett nytt kort

För att få ut ett nytt kort ska du betala in 200 kronor. Det gör du på följande sätt:

Kortbetalning på skolan:

I första hand vänder du dig till resekortsansvarig på skolan.

Betalning via internet eller bankbesök:

1. Betala in 200 kr till plusgirokonto nr 11 52 00-8. Det är viktigt att du skriver in ditt personnummer (10 siffror) i meddelandefältet för att vi ska kunna se att just ditt kort är betalt.
2. Ta med ditt kvitto/kontoutdrag som visar att betalningen har gått igenom och lämna till resekortsansvarig på skolan, som delar ut ett nytt resekort till dig.

Ansvariga för resekort

Om du är elev på Falkenbergs gymnasieskola
Anette Nilsson och Ulla Holmefalk (IM, HVO, SMHL, IA)
Marita Cederqvist (BA, EE, EK, FT, HA, NA, TE)
Susanne Heland (BF, ES, IN, HU, RL, SA)

Om du är elev på annan skola
Anette Bergman Ryeskog och Lina Andreasson


Sidan uppdaterad: 2017-11-10