Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
elever vid dator

Teknikprogrammet

På teknikprogrammet får du utveckla din förmåga att vara kreativ och lösa problem. Du få en teknisk förståelse och lär dig att se förhållanden mellan människa, teknik, samhälle och miljö. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Du läser mycket fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du lära dig om olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang.

Utbildningen innehåller många kreativa och problemlösande arbetsformer. Du får arbeta både teoretiskt och praktiskt. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, får du ibland arbeta i projekt, såväl enskilt som i grupp. På teknikprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola har du tillgång till en egen dator under hela din gymnasietid.

Entreprenörskap och företagande ingår i utbildningen. Du uppmuntras att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar.

Inriktningar på Falkenbergs gymnasieskola

Design och produktutveckling Inriktningen design och produktutveckling ska ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Du lär dig också om designprocess och designmetodik.

Informations- och medieteknik Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig om datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Teknikvetenskap Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Efter gymnasiet

Vidare studier Efter examen från programmet kommer du att ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Teknikprogrammet ger en bra grund för olika ingenjörsutbildningar. Det finns även ettåriga påbyggnadsutbildningar som leder direkt till yrkesverksamhet.

Exempel på arbetsområden efter vidareutbildning Bioteknik, datateknik, design och produktutveckling, elektroteknik, farkostteknik, industriell ekonomi, informationsteknik, maskinteknik, materialdesign, medieteknik, mikroelektronik, samhällsbyggnad, teknisk fysik.

Sidan uppdaterad: 2017-12-19