Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Elever i toga

Humanistiska programmet

Utbildningen utvecklar dina kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Människans skapande och tänkande är i centrum och du får studera kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare. Centrala kunskapsområden är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Du får arbeta mycket med att utveckla din språkliga säkerhet och din kreativitet i tal och skrift. Du får till exempel öva dig i att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera dina ställningstaganden.

Du kommer att få utveckla din samarbetsförmåga samt stimuleras till att se möjligheter och ta initiativ. Du får också utveckla din självständighet och ditt ansvarstagande.

Här är en film som eleverna har gjort om ämnet latinlänk till annan webbplats

Inriktning på Falkenbergs gymnasieskola

Språk
Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Falkenbergs gymnasieskola kommer att erbjuda CAE, Cambridge examen för alla HU-elever och att Eng 7-kursen är den kurs som avser detta. Du kan alltså välja att ta denna examen innan du slutar år tre.

Efter gymnasiet

Vidare studier
Efter examen från programmet kommer du ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap. Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot t ex ekonomi, media och turism.

Exempel på arbetsområden efter vidareutbildning
Arkeologi, estetik, filosofi, historia, antropologi, litteraturvetenskap, pedagogik, psykologi, språk, teologi och samhällsvetenskap


Sidan uppdaterad: 2017-12-19