Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Estetik och media

OBS! Startar inte efter 2016.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du får utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Länken till "weebly" är till en hemsida där den undervisande läraren som ansvarar för b.la fotografisk bild i & II, digitalt skapande, grafisk kommunikation I & II och grafisk illustration har publicerat undervisningsmaterial. På hemsidan finns också en löpande information till eleverna, alla uppgifter, kursmaterial, externa länkar. Det finns också länkar till elevernas egna hemsidor  där de publicerar sina arbeten.

Sidan uppdaterad: 2016-09-21