Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Framgångar i matematiktävling

Kangouru sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever (det är alltså inte en elittävling).

Vi säger STORT GRATTIS till Ludvig Andersson i 15TEA som placerade sig som 2:a i Sverige på Cadet-testet för årskurs 1 på gymnasiet! Och Johan Johansson i 14EKA kom 9:a totalt i Sverige på Junior-testet (årskurs 2 på gymnasiet)

Kängurun - Matematikens hopp har initierats i Sverige av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Den genomförs numer av NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning.

Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. I mars genomförs tävlingen, då årets problem presenteras. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet.

Sidan uppdaterad: 2016-05-24

Ludvig Andersson, 15TEA