Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Elevenkät om parkering

Inför kommande nybyggnation av Falkenbergs gymnasieskola och Kommunbibliotek samt för Falkenbergs kommuns planering av infrastruktur och parkering behöver kommunrn  få svar på följande frågor för att få en uppdaterad bild av hur stort parkeringsbehov som råder i området (kvarteret Krispeln 15). 

Elevenkäten nedan som SWECO har tagit fram är en del av arbetet med en ny plan för gymnasieskolan med nämaste omgivningar. Denna enkät handlar om behovet av parkeringsplatser kopplade till elever.

Svaren kommer även att generera underlag för att vi ska bygga så rätt som möjligt så att vi varken över- eller underdimensionerar inför framtidens behov. Vi skulle vilja ha ditt svar senast torsdagen den 16 april.

OBS! Ni som inte kör bil skall inte svara på Fråga 3 och 4.

Klicka på länken nedan, fyll i dina svar och tryck på skicka!

Tack för din medverkan

https://formogr.am/hPZ9ZnT14slänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 2015-04-02