Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Studieverkstaden

Falkenbergs gymnasieskola erbjuder alla elever möjlighet att få studiestöd i arbetet med uppgifter från ordinarie undervisning.

Studieverkstaden är öppen måndag till fredag kl 8 – 16 och finns i Hus 7, plan 2, i sal 752-755.

På Studieverkstaden arbetar resurshandledare och lärare med kompetens inom olika ämnesområden. Där kan du som elev få hjälp och stöd med dina skolarbeten och uppgifter på annan tid än lektionstid.

Exempel på arbetsområden som Studieverkstaden arbetar med är:

* Individuellt utformat stöd kring skoluppgifter

* Tips på studieteknik

* Att motivera och medvetandegöra eleven i relation till skolarbetet

* Stöd till eleven att utforma strategier för att nå målen

Sidan uppdaterad: 2017-08-17