Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Elevresurser/Elevhälsa

Syftet med Elevresurser ur ett elevperspektiv:

I min kontakt med elevresurserna och elevhälsan på Falkenbergs gymnasieskola får jag som elev det stöd som jag behöver, utifrån mina individuella behov; pedagogiskt,
medicinskt och psykosocialt.

Samtidigt ges jag möjlighet att ta ansvar för mina egna studier, genom att jag blir erbjuden verktyg och strategier för att nå mina mål.

Våra elevresurser innebär: skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, elevvärd, praktiksamordnare, Navet och Studieverkstaden.

Sidan uppdaterad: 2017-10-09