Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skolkonferens

Skolkonferensen på Falkenbergs gymnasieskola består av representanter för elever och skolpersonal. Skolkonferensen behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever. Skolkonferensen uppmärksammar frågor om elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet enligt föreskrifter i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Beslutanderätt finns i frågor av allmän karaktär. Större frågor vidarebefordras till ledningsgruppen, eller i de fall det rör endast en enhet, till rektorn för enheten.

Rektor eller den ledamot som rektor utser är ordförande för skolkonferensen.
Skolkonferensen består i övrigt dels av företrädare för lärare och annan skolpersonal, dels av företrädare för eleverna. De båda grupperna skall ha jämnvikt i fråga om representanter. För varje ledamot skall det finnas en ersättare. Önskvärt är att det kommer en personal och en elev från varje programråd. Elevrådets styrelse deltar.

1. Elevprogramrådet skickar sina protokoll med frågor till elevrådet, via
informationen. (Senast datum enligt kalendarium).
2. Elevrådet går igenom, strukturerar och tar bort irrelevanta frågor. Är det frågor
som som enbart rör programmet skickas de tillbaka.
3. En dagordning upprättas.
4. Skolkonferens (datum finns i kalendarium, kallelse läggs ut på Gy aktuellt och
Gy elevinflytande).
5. Protokollet läggs ut på GY Elevinflytande.
6. En uppföljning av protokoll och beslutandefrågor görs av elevrådet och rektor
senast fyra veckor efter Skolkonferensen.

Sidan uppdaterad: 2018-03-15