Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Omprovspolicy

Dessa bestämmelser gäller för alla teoretiska kurser på högskoleförberedande program, samt gymnasiegemensamma ämnen och språkkurser för elever på yrkesprogram. Under övriga erbjuder vi även omprovsmöjlighet för teoretiska kurser på yrkesprogrammen.

Omprov i olika ämnen/kurser sker enligt ett rullande schema tisdagar kl 15.30-17.00. Vi erbjuder två provtillfällen per område och termin.

Regler vid provtillfälle:

1. Du måste vara på plats senast kl. 15.45. Ingen får lämna provlokalen innan dess.

2. Du måste ha med dig skolans passerkort för identifikation. Kortet läggs vid skrivplatsen så att skrivvakten kan identifiera dig.

3. Du ansvarar för att meddela lärare vid schemakrock mellan omprov och ordinarie lektion. Dessa omprov går före lektion.

Ansvarig för omproven är kursansvarig lärare.

Vi särskiljer ämnena/kurser (områden) enligt följande:

Matematik/naturvetenskapliga kurser. (MA/NV)
Datum: 16 jan, 13 feb, 27 mar 

Samhällsvetenskapliga/ekonomi kurser. (Sam/Ek)
Datum: 30 jan, 6 mar, 17 apr

Svenska/engelska/språkkurser (SV/EN/SPR) 
Datum: 23 jan, 27 feb, 10 apr

Övriga:
Datum: 6 feb, 13 mar, 24 apr

Gemensamt tillfälle för samtliga: 20 mar, 8 maj

Annan viktig information:
- Maximalt ett omprov per elev och provdag.

- Maximalt en möjlighet att anmäla sig till/göra omprov på avsett moment/delområde, därefter avgör läraren om elevens resultat behövs för att sätta betyg på kursen.

- Elev anmäler sig till kursansvarig via outlook senast en vecka innan provtillfället.

- Omprov har företräde framför lektion, den tid det kolliderar i schemat.

Omproven sker i fd Uppehållsrummet i hus 16.

Provpolicydokumentet gäller i övrigt, med hänsyn taget till förändringarna ovan.

Sidan uppdaterad: 2018-03-15