Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Media

Film och TV-produktion 1

100 poäng

Kursen ska ge möjlighet till att arbeta med hela produktionsprocessen i en film och tv-produktion, från planering, resarch,  manus, inspelning, redigering till visning/distribuering och analys av den egna filmen.

Kursen ger även teoretiska kunskaper som utvecklar förståelsen för och förmågan att analysera den rörliga bildens berättarteknik Kursen tar även upp olika förekommande stilar och genrer samt ger en inblick i filmens historia. I kursen ingår även resonemang kring etiska och upphovsrättsliga frågor rörande film och tv-produktion.

Fotografisk bild 1

100 poäng

Ämnet fotografisk bild utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation och färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att utveckla komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift. Ämnet ger även kunskaper om bildens estetik.

Digitalt skapande

100 poäng

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Undervisningen ska ha experimentell och undersökande karaktär och ge eleverna möjlighet att arbeta med kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den programvara och hårdvara som används för skapande inom olika estetiker. Eleverna ska ges möjlighet att inrikta sitt digitala skapande mot olika uttryck. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla begreppsförståelse och förmåga att använda metoder för att analysera digitala uttryck ur både estetiska och tekniska perspektiv.


Sidan uppdaterad: 2016-11-29