Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Idrott och hälsa

Friskvård och hälsa

100 poäng
Kursen ger kunskap om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Människors levnadsvanor och vilka konsekvenser det har både för sig själv och andra, individuellt och i grupp, internationellt och nationellt.

Idrott och hälsa 2

100 poäng

Denna kurs är en fortsättning på Idrott och hälsa 1, där vi jobbar vidare med olika idrottsaktiviteter och fysisk träning. Vi tar upp viktiga hälsoaspekter som stresshantering, idrottsskador, ätstörningar samt dopning. Vidare har rörelseaktiviteter utomhus stor plats, liksom musik, rytm och dans samt ergonomiska aspekter.

 

Idrott och hälsa specialisering 1-2 

För dig som satsa på din idrott på hemmaplan i kombination med skolan. Din vanliga tränare ansvarar för träningsdelen och en idrottslärare (Mikael Olsson) på skolan är din idrottshandledare. Förutom träning inom din idrott får du också lära dig om träningslära, träningsplanering, idrottspsykologi och vald idrotts organisation och historia.


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Regler, tekniker och taktik inom vald idrott.
  • Planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott.
  • Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan.
  • Vald idrott ur ett hälsoperspektiv.
  • Vald idrotts organisation och historia.
  • Organisation av barnverksamhet inom vald idrott.
  • Kulturella och sociala aspekter på vald idrott.
  • Etik och moral i förhållande till vald idrott.

Idrott och hälsa specialisering 1- Bollspel

Kursen Idrott & Hälsa 1-specialisering Bollspel, innefattar en mängd olika bollspel och boll aktiviteter. Du kommer att få testa på och spela de olika bollspelen samt fördjupa sig i något av dessa. I fördjupningsdelen då du b.la arbeta med med bollspelets historia och barnverksamhet.

OBS! Denna kurs kan du inte gå om du gått Idrott och hälsa specialisering 1 fotboll, innebandy eller övrig idrott.

Sidan uppdaterad: 2018-03-15