Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Estetiska kurser

Bildkurser


Bild och form 1a1

50 poäng

Kursen är inriktad mot färg och form. Du får arbeta med två- och tredimensionella bilder i olika tekniker. Vi arbetar med olja, akryl, pastell, tusch, kritor, lite olika trycktekniker och collage.

Ej för ESBIL, TEDES

Bild och form 1a2

50 poäng

Kursen är en fördjupning och en vidareutveckling av innehållet i kursen Bild och form 1a1.

Ej för ESBIL

Bild

100 poäng

Kursen innebär arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositioner för två- och tredimensionella bilder i en mångfald av material. Analys och tolkning av egna och andras bilder.

Bild och form 1b
(kan ej läsas om du har gått Bild och form 1a1 och 1a2)

100 poäng

Kursen är inriktad mot färg och form, med ett eget skapande. Du får prova på olika material och tekniker, såsom måleri, teckning, skulptur och olika trycktekniker.       

Ej för ESBIL, TEDES          

Formgivning 1

100 poäng

Du får arbeta hantverksmässigt med flera olika material såsom lera, gips, textil och glas. Du arbetar från skiss till färdig produkt.

Ej för ESBIL


Danskurser

Dansteknik 1 och Dansteknik 2

100 poäng

Du får grundläggande kunskap i street och jazzdans.

Ej för ESDAN

Musikkurser
Körsång 1

100 poäng

Här får du som elev möjlighet att utveckla din röst och upptäcka vilken enorm glädje och kraft det finns i att sjunga tillsammans. Röstvård, gehörsträning och stämsång är en del av det du får lära dig. Vi sjunger både a capella (utan komp) och tillsammans med  instrument i olika konstellationer. Varje år är kören med i olika projekt, där vissa har varit återkommande t.ex. Luciakonsert och Star for Life

Ej för ESMUS      

Musikproduktion 1

100 poäng

I kursen Musikproduktion får du lära dig grunderna i musikinspelning och livemixning. Du får även prova på Dj’ing. Vi bearbetar ljud både för livescenen och i studiosammanhang i varierande situationer. Du får lära dig att bearbeta inspelningar till ett färdigt resultat. Du får också lära dig grundläggande akustik/ljudlära samt arbeta med avancerade musikprogram i dator.

Förtur ESMUS    

Musik

100 poäng

I denna kurs får du musicera instrumentalt eller vokalt tillsammans med andra. Du får jobba med olika genrers och får lära dig musikteori. Du kommer även att få pröva att spela in dig själv och andra

Ej för ESMU  

Gehörs- och musiklära 1

100 poäng 

I kursen Gehörs- och musiklära jobbar vi med att lära oss förstå sammanhangen inom musiken. Vi lär oss noter, ackord, skalor, beteckningar och annat som rör en notbild. Ju mer teori du lär dig desto större glädje kan du få av ditt musicerande. Vi jobbar dessutom med att få ett bättre gehör, tex att kunna spela en låt man hör utan att ha noter eller ackord och att kunna skriva ner det man hör.


Teaterkurser

Scenisk gestaltning 1

100 poäng

I kursen får du jobba med att uttrycka dig på scenen, framförallt med röst och kropp, men även med teaterns andra uttrycksmedel, såsom scenografi, kostym och ljus. Vi tittar bl a även på hur en berättelse som spelas upp på scenen är uppbyggd och hur berättelsen och de olika uttrycksmedlen hänger ihop.


Sidan uppdaterad: 2018-03-15