Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Ekonomi, juridik och turism

Besöksnäringen


100 poäng

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Besöksnäringens centrala organisationer.
  • Besöksnäringens olika verksamhetsområden, aktörer och yrkesroller.
  • Betydelsen av samverkan mellan olika aktörer inom verksamhetsområdena.
  • Turismens utveckling och trender genom tiderna.
  • Kända resmål i Sverige och i världen.
  • Olika målgrupper och deras skiftande krav på resor, aktiviteter och service.
  • Lokala och regionala förutsättningar för hållbar utveckling inom besöksnäringen.
  • Informationssökning samt kritisk granskning och bearbetning av materialet.
  • Muntlig och skriftlig presentation med hjälp av modern teknik.
  • Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse för kommunikation med andra.


Entrepenörskap

100 poäng

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet.
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att starta och driva företag och genom det även utveckla kunskaper i företagsekonomi. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang.

Företagsekonomi  1

100 poäng

Kursen ger kunskaper i hur ett företag fungerar och vikten av en bärande affärsidé. Man får insikt i begrepp som marknadsföring, budgetering, bokföring och bokslut. Du får även kunskap om olika företagsformer och de lagar och bestämmelser som styr företagens verksamhet i samhället.

Privatjuridik 

100 poäng, JURPRI0

I denna kurs behandlas vardagsnära juridiska frågor sedda ur individens synvinkel. Kursen har stark verklighetsanknytning med tillämpande kunskaper som är nödvändiga i samhället. Vi arbetar först med rättsystemets uppbyggnad, och därefter sådana problemområden som de flesta av oss råkar ut för någon gång i livet som samboförhållande, äktenskap, arv, testamente, avtal, köp, hyra lägenhet, köpa hus, låna pengar, försäkringar och skadestånd.  Kursen ger även en introduktion i EU-rätt och internationell rätt.

Ej för EK

Sidan uppdaterad: 2016-11-22