Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Elevråd

Elevråd finns för att samla och stärka elever i ett demokratiskt forum för att värna elevers rättigheter och representera och föra fram elevers röst.

Elevrådet är en fristående och egen organisation tillhörande eleverna. Det är elevernas forum där de kan diskutera de frågor som de anser är viktiga och genomföra verksamhet som de anser är meningsfull. Rektorer eller lärare kan inte bestämma vad elevrådet ska tycka eller göra – det är upp till elevrådet själva att bestämma. Därför är skolledning och lärare aldrig en del av elevrådet. På skolan ska det finnas andra forum där man tillsammans kan arbeta med utveckling som är oberoende av elevrådet och som alla elever på skolan kan delta i och påverka.

Medlemmarna i elevrådet är elever på skolan. Ett elevråd kan jobba med exempelvis påverkansarbete, serviceverksamhet och social verksamhet. Det är öppet för alla elever på skolan. Det är fritt från partipolitisk och religiös grund. Elevråd fyller en viktig funktion inom skoldemokratin genom att vara elevernas intresseorgan som tar tillvara på elevers intressen.

Sidan uppdaterad: 2018-03-15