Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Anmälan frånvaro för elever på Falkenbergs gymnasieskola

Du som är elev, eller vårdnadshavare, anmäler frånvaro enklast via Skola24. Det går också bra att anmäla via telefon.

Skola 24

Logga in i Skola 24.

Elev:

  • Klicka på "Frånvaro" och sedan på "Frånvaroanmälan"
  • Välj antingen heldagsfrånvaro eller frånvaro del av dag.
  • Fyll i rätt datum och ev. tider.
  • Välj anledning -"giltig frånvaro (eleven själv/vårdnadshavare anmält)").
  • Klicka på "spara"

Vårdnadshavare:

  • Om du är vårdnadshavare för flera elever i Skola24, välj rätt elev.
  • Följ instruktionerna för elever som anges ovan.
  • Utförligare information om funktionerna i Skola24 finns under rubriken "Hjälp & dokumentation" i Skola24.

Telefon

Ring 0515-77 76 03. Följ instruktionerna. Var beredd på att knappa in ditt personnummer (10 siffrror ÅÅMMDD-XXXX)

Frånvaroanmälan ska göras varje dag då du inte är i skolan. Är du borta flera dagar ska du ringa varje dag. Frånvaroanmälan görs för hel dag.

Det är viktigt att du ringer och anmäler din frånvaro före kl 12.00 den dag du är borta. Om du ringer efter klockan 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När anmälan är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan du får bekräftelsen kommer frånvaroanmälan att avbrytas. Frånvaroanmälan är kopplad till frånvarosystemet Skola 24 och registreras i systemet så att dina lärare kan se att du inte är här aktuell dag.

Sidan uppdaterad: 2017-08-30