Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vinbergsskolan

Vi vill, vi vågar, vi kan! Vinbergsskolans honnörsord som ska genomsyra all verksamhet är trygghet, nyfikenhet, gemenskap, glädje och hänsyn.

På Vinbergsskolan läggs stor vikt vid att våra elever ska ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Därför är vi måna om att hålla skolans lokaler i gott skick, att eleverna skall ha tillgång till bra läromedel och väl
fungerande digitala verktyg. Skolgården inbjuder till omväxlande
rastaktivitet.

Vinbergsskolan ligger ca 5 km öster om Falkenberg och har verksamhet för barn i skolåren F-5. Skolan består av två byggnader, det gula och det röda huset.

Lärmiljö

Vinbergsskolan satsar på tidigt läsinlärning för att ge eleverna en bra grund för ett livslångt lärande. Varje elev i årskurs 1 får mycket tid för individuell läs- och skrivträning.

Skolans målsättning är att, när eleverna slutar på Vinbergsskolan ska de i sin ryggsäck ha med sig:

  • Goda baskunskaper inför ett livslångt lärande
  • Social kompetens och god självkänsla
  • Förmåga att ta ansvar för sig själv och sin omgivning
  • Tolerans för varandras olikheter
  • Samarbetsförmåga

Dokumentation

På Vinbergsskolan använder oss av Unikum, som vårt dokumentationsverktyg. Där kan du som förälder och elev följa utvecklingen i kunskapsinhämtningen.

Sidan uppdaterad: 2017-08-11

Hitta till skolan