Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Elever spelar fotboll

Vessigebroskolan

När du kommer till Vessigebroskolan möts du troligtvis redan i foajén av elever som befinner sig mitt i sitt lärande. Kanske hör du några som samtalar på engelska, lite längre upp i trappan sitter några och läser tillsammans eller diskuterar lösningen på ett matematikproblem.

Barn letar i kartbok.

Vessigebroskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan ligger ca 15 km från Falkenberg. Stor vikt läggs vid att alla elever ska vara trygga, trivas, känna lust och glädje i skolarbetet. Skolan har ett öppet klimat som bygger på hänsyn, respekt och samspel. "Alla barn är allas barn".

Lärandet

Lärandet sker med språket som utgångspunkt därför arbetar eleverna i ofta i lärgrupper.  Alla elever lär sig på olika sätt, gemensamt för alla är att man lär sig när man trivs och har roligt. På Vessigebroskolan utmanas eleverna i sitt lärande och blir medvetna om vad de ska lära sig genom delaktighet i de pedagogiska planeringarna. Det tematiska arbetssättet är en naturlig del av elevernas utbildning. På Vessigebroskolan pågår olika projekt för att utveckla lärandet som till exempel matematikprojekt och äventyrspedagogik.

Barn letar i kartbok

Lärande miljöer

Skolan ligger i en naturskön omgivning. Skolgården är stor med lekredskap, lekstuga, grillplats, träd, buskar och pulkabacke. Det finns tillgång till idrottshall och utomhusbassäng. Skolan har eget skolbibliotek. Alla klasser besöker dessutom regelbundet det kommunala biblioteket i Vessigebro. Närområdets skog och mark möjliggör utomhuspedagogik. Skolan inbjuder till lärande i utvecklande miljöer.

Sidan uppdaterad: 2017-11-16

Hitta till skolan