Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Undervisning i närmiljö skogen

Tångaskolan

En lärande skola! Genom ett bra bemötande, engagemang, mångfald och trygghet sker ett lärande för livet - för såväl barn som vuxna!

Delaktighet

På Tångaskolan är alla delaktiga i att skapa en trygg och lärande skola. Vi använder olika typer av verktyg för att skapa ett reellt elevinflytande över såväl undervisning och lärande som trygghet och gemenskap.

Höga förväntingar

Skolans arbete bygger på engagerade lärare och bra bemötande. Våra medarbetare är välutbildade och har stor kompetens. Lärandet sker genom variation och flexibilitet för att möta allas behov och förutsättningar. Vi är övertygade om att alla elever kan lyckas.

Utvecklande lärmiljö

Lärmiljöer

På Tångaskolan arbetar vi med många olika typer av lärmijlöer. Vårt Medietek har en central plats i skolan, där eleverna har tillgång till en stor variation av tryckta och digitala källor för lärande. Alla elever har tillgång till iPad som lärverktyg, från år 6 har varje elev en personlig iPad. Vi satsar på rörelse och aktivitet, därför har vi utökad timplan för Idrott och Hälsa och de yngre eleverna vistas mycket i vår fina närmiljö. På skolan håller vi också på att skapa våra utvecklande lärmiljöer, på F-5 finns två och under 2015 kommer det ytterligare två till 6-9.

Sidan uppdaterad: 2017-09-28

Hitta till skolan