Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Kille i fotbollsmål

Skogstorpsskolan

På Skogstorpsskolan genomsyras arbetet med elevens lärande av reellt elevinflytande och kollaborativa arbetsformer. Dessa hörnstenar utgör tillsammans med rika lärmiljöer våra pedagogiska och organisatoriska grund.

På vår skola går elever på fritids, i förskoleklass och åk 1-9.

Inflytande och delaktighet

Genom att ge eleven reellt inflytande över sitt eget lärande i varje ämne och i ämnesövergripande arbetsområden ökar vi lusten och fångar engagemanget hos eleven. I praktiken innebär det att eleven tillsammans med läraren är med och planerar sitt lärande, reflekterar kring och styr sin process under arbetets gång samt följer upp och utvärderar med vilken kvalitet målen uppnås. Hela lärprocessen dokumenteras och synliggörs för eleven, lärare och vårdnadshavare med hjälp av våra gemensamma digitala verktyg.

Prioriterade mål

Under detta läsår kommer vi att lägga extra fokus på att  varje elev ska kunna använda svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt i såväl tal som skrift samt kunna använda sig av matematiskt tänkande i vardagen och för vidare studier.

Lärmiljö

Mycket lärande sker i eller i samband med interaktion andra människor. Därför organiserar vi vårt lärande med kollaborativa arbetsformer som utgångspunkt


Sidan uppdaterad: 2017-08-15