Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Schubergstorpsskolan

Trygghet, glädje och lärande är Schubergstorpsskolans ledord. Hos oss får eleverna möjlighet att lära sig på många olika sätt och möts av positiva, engagerade pedagoger.

Schubergstorpsskolan på Västra Gärdet i Falkenberg är en F-5 skola med integrerad förskoleverksamhet för 5 åringar, förskoleklass och fritidshem. Skolan stod klar 1925 och har med ålderns rätt både charm och vackra lokaler. På skolan går ca 200 barn och elever. Från och med årskurs ett går barnen i åldershomogena grupper. Atmosfären på skolan är varm och välkomnande för både elever och föräldrar.

Vi arbetar kontinuerligt för att barnen ska känna trygghet genom övningar i grupp och kompissamtal. Vi har en trygghetsgrupp, bestående av elever och personal som gemensamt arbetar för att alla ska känna sig trygga och trivas i skolan. Glädjen är oerhört central i lärandet. Det är roligt att få lära sig på olika sätt och på Schubergstorpsskolan använder vi oss av många olika lärmiljöer. Alla arbetslag arbetar med utomhuspedagogik. Genom att utveckla användandet av IT hittar vi nya vägar för barn att lära sig.

I föräldraföreningen och på föräldramöten finns möjlighet att lyfta frågor om skolan. Utvecklingssamtalet är ett viktigt tillfälle där du tillsammans med ditt barn och pedagogen kan prata om hur ditt barn har det i skolan och hur barnets fortsatta utveckling bäst kan stödjas.

Sidan uppdaterad: 2018-01-24