Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Ljungbyskolan

Ljungbyskolan är en F-5 skola med ca 119 elever. Skolan är organiserad i åldershomogena klasser men vi samarbetar ofta över åldersgränserna. Det finns två fritidshem, Gläntan och Ängen. Matlyckan serverar god och vällagad mat.

Skolan har väl anpassade lokaler för olika typer av verksamhet såsom hemkunskap, idrott och slöjd.  Den stora skolgården möjliggör många olika aktiviteter. Alldeles i närheten finns skolskogen där vi byggt ett vindskydd som används som bas för uteaktiviteter. Det finns rika möjligheter till utomhuspedagogik där vi undersöker och forskar, leker och har friskvårdsaktiviteter. Föräldrasamverkan är viktigt och skolan har en föräldraförening.

Vår målsättning är att alla barn ska känna sig sedda, bekräftade och få arbeta utifrån sina förutsättningar. Eftersom vi är en relativt liten skola så är det möjligt för oss alla att känna varandra vilket skapar trygghet. På skolan finns kamratstödjare och ett väl fungerande faddersystem.

Skolan satsar mycket på grundläggande kunskaper och färdigheter och med hjälp av specialutbildad personal finns möjlighet att arbeta med varierade gruppstorlekar för att kunna möta elevernas behov. Skolan är väl försedd med digitala hjälpmedel. Pedagogerna arbetar professionellt med att fortlöpande utveckla undervisningen och det är viktigt för oss att ha ett gott förhållningssätt till våra elever.

Lärmiljö

Ljungbyskolan har sedan ett par år satsat på utvecklande lärmiljörer. Ett par klassrum är utformade med heltäckningsmattor, ljuddämpande gardiner, ljuddämpande bord och soffa. Detta för att eleverna skall få en lugnare miljö där samtalet är fokus i lärandet.

Dokumentation

Vi använder oss av Unikum, som vårt dokumentationsverktyg. Där kan du som förälder och elev följa utvecklingen i kunskapsinhämtningen.

Sidan uppdaterad: 2016-11-25