Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Långavekaskolan

Alla ska lyckas! Alla kan lyckas! Alla vill lyckas!

Gemenskap, trygghet, kunskap, ansvar, delaktighet, glädje och kreativitet genomsyrar allt vi gör på Långavekaskolan. På skolan läggs stor vikt vid att bygga relationer till eleverna, alla ka känna sig trygga på skola och fritidshem och vara en del av gemenskapen. Medvetenhet kring arbetet med elevinflytande gör att varje elev har ett stort inflytande över sitt eget lärande.

Långavekaskolan är en F-5-skola belägen vid kusten omgärdat av hav och åkrar.

Inflytande, delaktighet och ansvar

Skola och fritidshem har ett medvetet arbete kring inflytande, delaktighet och ansvar. Eleverna är delaktiga i planeringen av olika arbetsområden. Tillsammans med pedagogerna går de igenom:

  • syfte och bedömningskriterier
  • är med och bestämmer över arbetsformer
  • på vilket sätt de vill visa hur de utvecklat olika förmågor och kunskaper

Efter avslutat arbetsområde utvärderar eleverna tillsammans med läraren.

Alla elever ska ha kunskap om vilka förmågor de ska utveckla samt vad de ska lära sig.

Tillsammans förbereder vi eleverna för att vara delaktiga och ta ansvar i ett demokratiskt samhälle. Några aktiviteter som anses vara viktiga är de regelbundna mötena med Klassråd och Elevråd som tar upp frågor och förslag från alla klasser. 

Lärmiljö

Eleverna får uppleva varierade lärmiljöer, både inomhus och utomhus.

Skolan samarbetar med Kulturskolan vilket ger ytterligare tillgång till varierade och inspirerande lärmiljöer med pedagogernas kompetenser inom bild och skapande, rytmik, dans och drama.

Vi använder oss av digital teknik för att skapa nya möjligheter till lärande. Alla klassrum är utrustade med projektor och eleverna i åk 4 och 5 har egna Ipads som de använder i det dagliga arbetet.

Information och pedagogisk dokumentation

Vårdnadshavare får all information från skolan genom det digitala verktyget Unikum. Fortlöpande information om det som händer på skolan och i klasserna publiceras i verktyget. Elevernas individuella utveckling och lärande dokumenteras med text, bild och film

Sidan uppdaterad: 2017-05-16

Hitta till skolan