Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Hjortsbergsskolan

Hjortsbergsskolan är en skola för alla barn. Vi har höga ambitioner att förena kunskapsmål och trygghet med trivsel och glädje.

Hjortsbergsskolan är en vacker skola vars skolgård ger rika möjligheter till lek och lärande. I närområdet finns strand och skog, vilka också används för att variera elevernas lärmiljöer.

På skolan finns grundsärskola för elever 6 – 16 år, grundskola för elever 6 – 12 år och fritidshem. Grundskolans går i åldershomogena klasser, där parallellklassernas lärare har ett nära samarbete. Grundsärskolans organisation bygger på elevernas mognad och förutsättningar.

Skolan kännetecknas av engagerade och välutbildade medarbetare med rätt kompetens för sitt uppdrag i skolan och på fritidshemmet. Alla ställer höga krav på undervisning och omsorg, med utgångspunkt i läroplan och kursplaner, för att ge en god utbildning och ökad måluppfyllels. Vår lärmiljö är utrustad med digitala verktyg.

På skolan finns ett genuint och väl fungerande värdegrundsarbete som bygger på trygghet, ansvar och respekt. Att eleverna känner glädje, trygghet och motivation är viktigt för lärandet och den sociala utvecklingen.

Föräldrar är alltid välkomna. Varje termin samtalar elever, lärare och föräldrar om hur barnet har det i skolan och på vilket sätt eleven kan utvecklas så långt som möjligt mot målen. Kunskapsutvecklingen kan följas på det webbaserade dokumentationsverktyget Unikum.

Vårt mål är att alla, såväl barn som vuxna, ska trivas, känna glädje och få möjlighet att lyckas på vår skola!


Sidan uppdaterad: 2016-11-04

Hitta till skolan