Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Falkenbergs Montessoriskola

Montessorifilosofi

På vår skola och vårt fritids har vi montessoriutbildad personal. I vår verksamhet arbetar vi för att eleverna skall få en god arbetsro och känna sig trygga. Vi utgår från det konkreta materialet och arbetar vidare mot det mer abstrakta. Vi arbetar för att eleverna skall öka sitt eget ansvarstagande genom aktiv handledning.

Måluppfyllelse

Tillsammans med eleven och gruppen sätter vi upp rimliga gemensamma mål vad gäller trivsel och kunskap både på individnivå och på gruppnivå.

Den lilla skolan

Skolan består av 18 elever per klass och totalt 180 elever i hela verksamheten. Detta skapar förutsättningar för arbetsro och att se varje elev varje dag.

Övningsskola

Falkenbergs Montessoriskola är särskilt utvald att vara övningsskola till lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Försöksverksamheten startade hösten 2014 och håller på till 2019. Det här innebär att vi tar emot fler lärarstudenter än tidigare.

Föräldrarförening

Syftet med föräldraföreningen är att ytterligare stärka samverkan mellan oss föräldrar, våra barn och skolan. Medlemmar är alla vi föräldrar som har barn på skolan.Styrelsen kommer att driva de frågor som de fångar upp och som väcks av Falkenbergs Montessoriskolans föräldrar. Styrelsen är därför väldigt intresserade av att få ta del av idéer och åsikter.

Sidan uppdaterad: 2017-09-28