Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fageredskolan

Gemenskap, glädje och utveckling

Fageredsskolan är en liten F-5-skola med förskoleklass och fritidshem. Skolan ligger med naturen inpå knuten. Naturen är därför en resurs som vi utnyttjar pedagogiskt och i leken och vi tror på att vårt arbete med miljö och hållbar utveckling är värdefull kunskap inför framtiden. Med vår vision Redo för framtiden kännetecknas vårt arbetssätt av: gemensamt lärande, verklighetsnära, lärglädje, utveckling på vetenskaplig grund, trygghet och välmående. Alla ska lyckas!

Text

Sidan uppdaterad: 2017-09-14