Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Bandy på skolgården

Årstadskolan

Årstadskolan - en F-5 skola med närhet. Nära till varandra, nära till naturen, nära till maten, nära samarbete med familjerna. Skolan ligger på landet, endast 15 min från Falkenbergs centrum.

Här går elever från förskoleklass och upp till åk 5. Eleverna är uppdelade i tre klasser: Åk 0‑1, åk 2-3 och åk 4-5. Här finns ett fritidshem, där många av våra elever går. Skolan har ett modernt kök där all mat lagas från grunden.

Vår målsättning är:

  • att alla barn ska trivas och känna sig trygga under hela sin tid hos oss
  • att alla barn ska känna lust att lära, lära av varandra och få en tillit till sin egen förmåga

Vi arbetar så att barnen får använda flera olika sinnen för att lära. Ofta arbetar vi ämnesintegrerat med olika tema. Vår strävan är att de skapande ämnena såsom musik, bild, dans och drama alltid ska ha en given plats i undervisningen.

Vi tränar regelbundet social och emotionell kompetens genom samtal, lekar och övningar.

I takt med elevens ålder och mognad ökar varje elevs inflytande. De får t.ex. planera, sätta egna mål och utvärdera sitt arbete. Vi har matråd, klassråd, elevråd och elevens val, med representanter från varje årskurs. Där kommer eleverna med egna initiativ och förslag. De får även vara med och utforma skolans regler. Föräldrar har möjlighet att engagera sig genom vår lokala föräldraförening.


Sidan uppdaterad: 2017-08-11

Hitta till skolan