Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skolbibliotek i Falkenbergs kommun

Ett skolbibliotek i Falkenbergs kommun:

  • är en gemensam och ordnad resurs av medier och information som finns till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande
  • stimulerar elevernas intresse för läsning, skön- och facklitteratur, samt tillgodoser deras behov av material för utbildningen
  • stödjer elever i att hitta och hantera olika typer av texter
  • har ett mediebestånd som motsvarar skolans storlek, elevunderlag och inriktning och som gör skolbiblioteket till ett pedagogiskt forum för alla ämnen
  • har tillgång till mångsidig och aktuell mediesamling i både tryckt och digital form
  • har ett medieutbud som utgör en pedagogisk resurs i undervisningen och fungerar som stöd för den enskilda elevens lärande
Sidan uppdaterad: 2015-10-26