Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fotograf: Christel Lind

Grundsärskola

I Falkenberg finns grundsärskolan lokaliserad på Tullbroskolan och Hjortbergsskolan. Elever mottagna i särskolan kan också gå integrerat i en grundskoleklass på en annan skola under sin studietid.

I särskolan utgår personalen från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Målen i den obligatoriska särskolan sätts efter elevernas egna förutsättningar. Särskolan har samma läroplaner som grundskolan och gymnasieskolan men har egna kursplaner, program, mål och betygskriterier.

Särskolan är till för de barn och ungdomar som inte klarar kunskapsmålen och undervisningen i grund- och gymnasieskolan för att de har en utvecklingsstörning. Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella skolformer, grundsärskolan och träningsskolan.

Personal från skolorna samverkar nära med föräldrar och elev inför mottagandet i särskolan. Föräldrar som önskar att ansöka om plats på särskolan kan kontakta sin klasslärare eller rektor för grundsärskolan. För att bli mottagen kommer olika utredningar göras. 

Sidan uppdaterad: 2017-08-30