Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Lövkastning

Vessigebroskolans fritidshem

I fantasins värld kan allting hända! På Vessigebroskolans fritidshem  ligger barnens önskemål till grund för aktiviteterna i form av musik, rörelese och skapande verksamhet.

Fladdermusen för åk F-1 och Vampyren för åk 2-5 är de två avdelningar som finns på fritidhemmet. Barnen på fritids har en stor skolgård att vara på och nära till skogen. Gurkbänken som är samhällets gemensamma samlingspunkt för stora och små används flitigt. Båda avdelningarna använder idrottshallen och aulan för varierande verksamheter. Under sommaren besöker vi friluftsbadet intill skolan varje dag.

Musikskoj

Elevinflytande

Fritidshemmets verksamhet bygger på barnens önskemål och intressen. Vi använder oss av fritidsråd, enkäter och önskelåda för att barnen ska få säga vad de önskar att göra på sin fritid. Inflytandet ökar med åldern.

Allas lika värde

Genom lek och aktiviteter arbetar vi aktivt med samarbete och allas lika värde. Alla barn ska känna sig trygga i gruppen.

För att stötta barnens lek har vi organiserat material i olika temalådor som passar för olika rollekar. I leken får barnen träna på samarbete, turtagning, fantasi och problemlösning.

Hoppar från gungan!

Ett arbetssätt som används på  fritidshemmet är äventyrspedagogik. Där sätts samarbete och fantasi i fokus. Ute i skogen kan barnen få träffa på elaka och snälla figurer som ställer till problem eller ger barnen olika uppdrag.

Dokumentation

Med hjälp av appen Instagram kan du som förälder följa vad som händer på fritids under dagarna. Vi har också en blogg på Unikum där vi lägger ut meddelande,  bilder och filmer från verksamheten.

Sidan uppdaterad: 2017-02-02

Hitta till fritidshemmet