Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Skor i sanden

Slöingeskolans fritidshem

På Slöingeskolan finns tre fritidshemsavdelningar: Lupinen, Syrenen och Kronan. De yngsta går på Lupinen och de äldsta på Kronan. Mellanbarnen går på Syrenen. Slöingeskolans fritidshem har en stor skolgård och ett fantastiskt läge med närhet till skog och mark. I omgivningen finns även många andra fina platser att besöka. Grupperna utnyttjar gärna den fina naturen och den välrustade idrottshallen.

Leken

Leken får ta stor plats på fritidshemmet, leken bidrar till att eleverna får bearbeta intryck, utveckla sin fantasi och kreativitet och öva på sin samarbets- och kommunikationsförmåga

Elevinflytande

På Slöingeskolans fritidshem har eleverna stor möjlighet till inflytande över sin vardag. Den fria leken och idéerna från dem plockas upp och utgör grunden i verksamheten. Genom samlingar, samtal och fritidsråd kommer barnen till tals och de har stor möjlighet att bestämma hur deras eftermiddag ska se ut.

Allas lika värde

I leken och de olika aktiviteterna arbetar fritidshemmet aktivt med att träna samarbete, turtagning, problemlösning och fantasi. Personalen på fritidshemmet vill att alla ska få förståelse för att alla är lika mycket värda och att förmågan till samarbete och empati ska utvecklas.

Dokumentation

Det digitala verktyget Unikum används för dokumentation, fritidhemmet har en blogg. I Unikum har föräldrar möjlighet att förmedla sig med fritids. Viss information från fritidshemmet läggs ut på Unikum.

Sidan uppdaterad: 2016-08-29

Hitta till fritidshemmet