Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Schubergstorpsskolans fritidshem

Kom och bli en del av oss på Schubergtorpsskolan!

Schubergtorpsskolan har tre fritidshemsavdelningar. Brisen är för sexåringarna. Kulingen är för åk 1 och 2 och Stormen är för åk 3-5. På Schubergtorpsskolan arbetar alla med en helhetssyn på eleverna och alla har ett gott samarbete mellan pedagoger. Det arbetas för att barnen ska känna sig trygga och självständiga och unikum är verktyget som används för att dokumentera det som händer i  verksamheten.

På Kulingen blandas styrda aktiviteter med fri lek. Vi tycker att det är viktigt att alla elever utvecklar förmågan att samarbeta, respektera och lyssna på varandra och hittar på en massa roligt! Bland annat utflykter, lässtund, bingo, filmmys och fritidsgympa.

På Stormen jobbas det mycket med att ta eget ansvar. Bland annat har vi utflykter varje vecka och där jobbar vi mycket med att barnen får ta eget ansvar vad gäller att komma ihåg till exempel att ha med cykel varje vecka. Det jobbas också mycket med kamratskap där varje individ är viktig för alla. Hos oss bedrivs det också fritidsråd för att barnen ska få eget inflytande över fritidshemmet. Aktiviteterna som är veckovis innehåller en massa roligt! Bland annat har vi spelhåla, utflykter och filmmys.

Sidan uppdaterad: 2016-08-29

Hitta till fritidshemmet