Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Långåsskolans fritidshem

På Långåsskolans fritidshem är elevinflytande centralt där barnen får vara med och bestämma om fritidshemmets aktiviteter. Vi jobbar efter vår skolas ledord- Trygghet, gemenskap, ansvar, glädje, delaktighet kreativitet och kunskap. Barnens lärande sker under hela dagen.

Fritidshemmet består av en avdelning. Barnen är i åldrarna 6-11 år.

Vi har en härlig skogsdunge med kojor och stigar som inbjuder till mycket lek. Grillplats, fotbollsplan och asfaltsgård där vi spelar King, basket och bandy beroende på årstid. Vi har också nära till skogen.

Fritidshemmet har också tillgång till gympasal där vi har aktiviteter minst två ggr per vecka.

Elevinflytande och delaktighet

Fritidshemmet har kontinuerlig fritidsråd där alla barn får vara med och påverka verksamheten. Vi har ordförande och sekreterare och för protokoll. Vi har även enkäter där barn och föräldrar får ge synpunkter och idéer  till vår verksamhet. Vi har också ett anslag där barnen får skriva upp önskemål.

Trygghet

Alla barn ska känna sig trygga i gruppen. Vi arbetar aktivt med samarbete och allas lika värde. Leken har en stor betydelse för barnens utveckling både inne och ute. Vi har temalådor som inbjuder till olika lekar .  Där får barnen utlopp för sin fantasi, träna på samarbete och turtagning.

Glädje, gemenskap , ansvar, kreativitet

Tillsammans jobbar vi tematiskt med något barnen valt tex teater och cirkus .Barnen tar ansvar och tränar samt skapar rekvisita till sitt uppträdande. Energin och glädjen sprudlar. Barnen har under arbetets gång stärkt sitt självförtroende och samarbetsförmåga. Vi bjuder in föräldrar och syskon till föreställningen. Det har blivit fantastiska framträdande. 

Dokumentation

Vi dokumenterar vår verksamhet i vårt digitala verktyg Unikum. Där lägger vi också ut all info till föräldrar.

Sidan uppdaterad: 2016-08-29

Hitta till fritidshemmet