Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Kritmålning på skolgården: Hertingsskolan och ett hjärta

Hertingsskolans fritidshem

Hertingsskolans fritidshem har fyra avdelningar: Briggen, Fregatten, Katamaranen och Skutan. Fritidshemmet har ett fantastiskt läge med närhet till hav, skog, motorikbana och en idrottsplats med konstgräsplan. Det finns dessutom bad, museum, bibliotek, idrottshall, tennishall, ishall och många andra sagolika platser i naturen att besöka.

På Hertingsskolans fritidshem arbetar personalen för att få barnen att känna trygghet och kontinuitet. Personalen har en helhetssyn på barnet som gör det möjligt att komplettera barnens skoldag med lämpliga aktiviteter på fritidshemmet. Barnen skall också få tillfälle till både lek och avkoppling. Fritidshemmen använder sig i stor utsträckning av Unikum där man berättar om aktualiteter i verksamheten, i både bild och skrift.

Bollek med fallskärm

Katamaranen

Katamaranens verksamhetsidé är att använda närmiljön som pedagogisk resurs. Katamaranen arbetar utåtriktat från skolan. Här bedrivs aktiviteter både inomhus och utomhus. Rörelse är ett centralt begrepp. Katamaranen samarbetar med föreningar och nyttjar det kulturella utbudet i kommunen. Verksamheten går ut på att använda närmiljön i så stor utsträckning som möjligt. Miljön inspirerar barnen till lek, rörelse och att använda sin fantasi. Naturens tillgångar används både som redskap och resurs.

Briggen

Briggen satsar på den fria leken både ute och inne.
Ett välkomnande fritidshem där barn och föräldrar känner sig trygga och delaktiga, där barnen utvecklar sin fantasi samt sin fysiska och sociala kompetens.

Skapande händer

Fregatten

Fregattens fritidshem satsar på kreativitet och skapande, uteverksamhet och rörelse samt socialt samspel.

Skutan

Skutan vill att barnen själva skall kunna påverka sin egen fritid samt att den känns meningsfull för dem. För att barnen ska känna att fritiden är meningsfull skall den vara trygg, rolig, varierad och formas utifrån barnens mognad, behov, intressen och erfarenheter.
Detta innebär att innehållet i verksamheten varierar beroende på barnens erfarenhet, situation, intressen samt barngruppens storlek och sammansättning.

Sidan uppdaterad: 2017-10-11

Hitta till fritidshemmet