Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Glada barn, tillsammans i en hydda

Årstadskolans fritidshem

På Årstadskolan kallas fritidshemmet för Skattkistan. Alla elever tillsammans utgör den fina skatten.

Barnen gör fruktsallad

Inomhus har eleverna tillgång till stora lokaler där alla kan finna rum i rummen för lek och skapande verksamhet. Det finns en stor skolgård med gräsytor, asfaltsplan för olika spel och en stor skogsdunge för lek och kojbyggen.

Fritidshemmets personal vill erbjuda eleverna en meningsfull fritidsverksamhet. Målet är att alla ska få känna att de lyckas och att de känner trygghet och glädje.

Elevinflytande

Elevens önskemål och intressen ligger till grund för aktiviteter inne såväl som ute. Genom enkäter, samlingar och samtal kommer barnens åsikter och ideer fram. De har stor möjlighet att bestämma hur deras eftermiddag ska se ut.

Två barn i full koncentration och kreativitet

Allas lika värde

I leken och de olika aktiviteterna arbetar vi aktivt med att träna oss på samarbete, turtagning, problemlösning och fantasi. Vi på fritidshemmet vill att alla ska få förståelse för att alla är lika mycket värda och att förmågan till samarbete och empati ska utvecklas.

Dokumentation

Det digitala verktyget Unikum används för dokumentation, fritidhemmet har en blogg. I Unikum får föräldrar även fortlöpande information om verksamheten.

Sidan uppdaterad: 2016-08-29

Hitta till fritidshemmet