Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Snömålning

Apelskolans fritidshem

Fritidshemmet på Apelskolan heter Drakens fritidshem består av en avdelning, vi har 59 inskrivna elever och håller till på Kärnhuset i Ullared. På fritidshemmet går eleverna från förskoleklass upp till femman.  Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, där de ska erbjudas dem en meningsfull fritid och rekreation utifrån  en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Stekar pannkakar över öppen eld

Verksamhet

I Ullared är det nära till både skog och sjö och även en fantastisk idrottshall som gärna används.

Under en vanlig vecka på fritids brukar det finnas en utedag och en dag idrottshallen. Däremellan varvas fritidsverksamheten med pyssel, bak, bingo, spel, skapande och andra aktiviteter. När verksamheten planeras tas hänsyn till elevers önskemål, styrdokument, högtider och årstider.

Dokumentation

Personalen på fritidshemmet vill hela tiden arbeta mot att erbjuda
eleverna en meningsfull och stimulerande fritid. För att kunna nå det
målet arbetar vi på olika sätt; genom det systematiska kvalitetsarbetet,
elevintervjuer, enkäter, samtal med vårdnadshavare samt fortbildning av
personal.

Skogspromenad

Mycket av det som görs på fritidshemmet med eleverna dokumenteras på Unikum så att alla kan ta del av det. Varje vecka publiceras fritidshemmets veckoplanering i Unikum.

Målet är att eleverna ska känna sig delaktiga på fritidshemmet och de uppmuntras att komma med förslag och idéer på arbetasområden och aktiviteter.


Sidan uppdaterad: 2016-08-29

Hitta till fritidshemmet