Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skolan. Barn som går i grundskolan kan få en plats på fritids upp till och med vårterminen de fyller 13 år. I Falkenbergs kommun finns även möjlighet att ansöka om Fritids Plus.

På alla kommunala skolor i kommunen finns fritidshem. Det finns ett dagligt samarbete mellan fritids och skola kring eleverna. I Falkenberg har vi en stor andel högskoleutbildade fritidspedagoger på våra fritidshem.

Avgifter

Avgiftens storlek beror på hushållets inkomst och du kan antingen ha ett 12-månaders-abbonemang eller köpa omsorg på loven.

Som förälder kan du hantera det mesta gällande ditt barns placering via vår självservice på webben. Där kan du lämna schema, ansöka om lovomsorg, samt hitta blanketter för ansöka om autogiro eller delad faktura.

Läs mer om regler och avgifter i Tillämpningsregler för fritidshemPDF.

​Fritids Plus

Fritids Plus innebär att alla barn mellan 6-9 år erbjuds plats på fritids efter skoldagen och fram till kl. 15:00. Alla barn har rätt till Fritids Plus till och med vårterminen det år de ska fylla 10 år.

Fritids Plus gäller endast under ett läsår i taget och inte under studiedagar eller lov. Detta innebär att alla barns Fritids Plus-placeringar avslutas läsårets sista dag. Ny ansökan måste göras för kommande läsår.

Vårdnadshavare kan säga upp platsen tidigare om det önskas.

Ansök om placering

Ansökan om placering kräver inga inloggningsuppgifter. Starta genom länkspalten.

Hantera befintlig placering

Inloggningsuppgifter krävs. När du fått en placering skickas ett brev med inloggningsuppgifter hem till din folkbokföringsadress.

Via självservice kan du göra följande:

  • ändra schema
  • ändra inkomst
  • ändra kontaktuppgifter
  • säga upp plats
  • beräkna barnomsorgsavgift

Vid problem att logga in eller borttappade inloggningsuppgifer, kontakta Kontaktcenter. Läs även mer i användarhandlning barnomsorgswebben i länkmodulen.

Fakturaärenden och lovdagsomsorg

Om du vill anmäla autogiro, delad faktura eller ansöka om lovdagsomsorg behöver du använda en blankett.

Sidan uppdaterad: 2018-01-31

Föräldrar till barn med skyddad identitet bör använda pappersblanketter. Kontakta gärna rektor.