Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Avgiftsfri skola

Med stöd i Skollagen är grundskolan i Falkenbergs kommun avgiftsfri. Det innebär att skolan inte har rätt att kräva betalning från varken elever eller vårdnadshavare för exempelvis måltider eller skolmaterial.

Skolan ska stå för kostnader

Det är tillåtet för föräldrar att låta sina barn ta med sig egen mat vid till exempel utflykter, men det är inget krav och skolan ska alltid se till att det tas med mat på skolutflykter. Eleven ska även få tillgång till skolmaterial och andra lärverktyg utan kostnad. Det är frivilligt för eleven eller föräldrar att själva bekosta eget skolmaterial, exempelvis pennor eller suddgummi.

Det finns undantag

Enligt Skollagen får skolan däremot lov att ta ut enstaka obetydliga avgifter för exempelvis resor eller entrébiljetter. I dessa fall ska hänsyn tas vid planeringen av sådana aktiviteter. Skolan ska göra en helhetsbedömning av mängden mindre kostnader per elev och sammanställa denna årligen för att säkerställa att skolan är avgitsfri.

Sidan uppdaterad: 2016-11-24